Авторизація на 0372
Логін:
Пароль:
    Запам'ятати мене
Забули пароль?

Довідник м. Чернівці » Загальні відомості і статистика » Населення

Населення
Чисельність населення та його динаміка

У липні 1762 р. чернець–єзуїт Й. Боскович, який супроводжував англійського посланця Портера, у свєму щоденнику відзначав, що населення міста складалося з православних та євреїв, які мешкали у 200 хатинах. Починаючи з 1775 р. населення Чернівців неухильно зростало завдяки припливові з Буковини, а ще більше з Галичини (українців та поляків) та німців з Австрії і Німеччини.

У радянські часи населення Чернівців стрімко збільшилося за рахунок міграції селян до міста. Значне зростання населення міста відбулося у 70-80 роках минулого століття, що обумовлювалось будівництвом та розміщенням великих промислових об'єктів на території міста. Це викликало притік робочої сили зі східних областей та навколишніх населених пунктів. Починаючи з дев'яностих років минулого століття, спостерігалася певна стабілізація цього зростання зі збереженням тенденції до збільшення. В 2000-2001 рр. відбувся помітний спад чисельності населення міста. Не виключно, що це пов'язано з упорядкуванням даних про чисельність населення під час Всеукраїнського перепису 2001 року. Протягом останніх 4 років населення міста збільшилося. Це відбулося тільки під впливом міграційних процесів. Так у 2005 р. кількість прибулих була більша за кількість вибулих на 1581 особу.

Динаміка природного приросту населення Чернівців за останні 15 років дуже схожа до динаміки інших міст України. В цілому, за цей час природний приріст населення зменшився майже вчетверо. Особливо різке падіння природного приросту спостерігалося протягом 1989—2001 років. З 2001 року негативний показник природного приросту населення дещо зменшується, проте кількість померлих продовжує перевищувати кількість народжуваних. У 2005 р. природний приріст становив -357 осіб.

Рік   Населення, тис. осіб
1775    2,3
1794    5,0
1832    11,0
1851    20,4
1869    34,0
1890    54,2
1900    65,8
1910    87,1
1919    91,9
1930    112,4
1941    78,8
1959    152,3
1970    187,0
1982    232,0
1984    238,0
1989    256,6
1995    263,6
2000    258,5
2001    240,6
2002    240,5
2003    241,2
2004    242,3
2005    243,5


Структура населення

Чернівці - молоде місто: більша частина населення Чернівців має вік до 44 років (в 2005 році - 63,85%). Проте, відстежуючи тенденції, можна спостерігати ознаку наростаючого «старіння» населення. З 1989 року по 2005 рік частка населення віком 0-14 років скоротилася з 21,70% до 13,85%.

За національним складом Чернівці є поліетнічним містом. Від 1775 Чернівці набрали мішаного характеру національного складу. Крім українців і румунів, у Чернівцях селилися євреї, німці й поляки. До 1918 у місті панувала німецька мова, якою, крім німців, розмовляли також євреї (разом вони становили половину населення міста) і навіть частково українці, румуни і поляки. За австрійської доби у Чернівцях був такий національний склад: українців — 19 %, румунів — 15 %, німців — 17 %, євреїв — 33 %, поляків — 15 %; за румунських часів з напливом румунів з реґату та фальшуванням перепису 1930 маємо відповідно: українців - 11 %, румунів — 26 %, німців — 23 %, євреїв — 29 %, поляків — 7 %.

У 1940 р. з Чернівців було репатрійоване майже усе етнічне німецьке населення, що нанесло місцевому поліетнічному колориту непоправної шкоди. Перепис 1941 показує великі зміни, що відбулися на початку другої світової війни: переселення німців, частково українців, поляків і румунів до Німеччини і Румунії, приплив євреїв з довколишніх місцевостей. За радянського часу зникли німці і поляки, зменшилась чисельність румунів (17 %), євреїв, натомість збільшилась чисельність українців (62 %) і росіян (11 %).

Сьогодні у Чернівцях проживає населення 65 національностей. Серед них найбільше українців — близько 80%, росіян — до 12%, румун — до 5%, молдован — до 2%, поляків, євреїв, білорусів — до 1%.